Met ingang van 1 juli 2017 kunnen grote ondernemingen geen langere betaaltermijn dan 60 dagen overeenkomen met midden- en kleinbedrijf en zelfstandig ondernemers als leverancier of dienstverlener. Overeenkomsten met betaaltermijnen van langer dan 60 dagen worden nietig verklaard.

Handelsrente verschuldigd
De betaaltermijn wordt van rechtswege omgezet in een betaaltermijn van 30 dagen. Als de afnemer de factuur pas na 30 dagen betaalt, is van rechtswege wettelijke handelsrente verschuldigd over de termijn die de 30 dagen overschrijdt. Nu kan een betaaltermijn van langer dan 60 dagen overeengekomen worden als dit aantoonbaar voor geen van beide partijen nadelig is.

Motie niet uitgevoerd
De wetswijziging vloeit voort uit een initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Mulder en Vos dat moet voorkomen dat grote ondernemingen onredelijk lange betaaltermijnen afdwingen. De initiatiefnemers zijn tot indiening van dit voorstel overgegaan omdat de regering een eerdere motie niet had uitgevoerd. Daarin werd de regering gevraagd om vóór 1 juni 2016 met een wetsvoorstel te komen waarin wordt geregeld dat een wettelijke handelsrente gaat gelden bij een betaaltermijn langer dan 60 dagen en dat op een passende manier afdwingbaar te maken. Het voorstel is een verdere uitwerking van de Europese richtlijn late betalingen en maakt gebruik van de mogelijkheid die de Richtlijn biedt om op nationaal niveau de wet aan te scherpen.

Betaalme.nu
Bijna 50 grote bedrijven en instellingen doen inmiddels mee aan Betaalme.nu, dat als doel heeft dat een betalingstermijn van uiterlijk 30 dagen de norm wordt. Het initiatief is eind 2015 gestart om te streven naar snellere betaling van facturen van mkb-ondernemers. Aan Betaalme.nu doen bedrijven als Heineken, Rabobank, Schiphol, Unilever, Shell en Philips mee. Het betreft een non-commercieel initiatief dat wordt gesteund door het ministerie van Economische Zaken.

[Bron: Belastingdienst]
[Bron: Nextens.nl]