Nieuwe btw-regels voor grensoverschrijdende e-commerce?

Nieuwe btw-regels voor grensoverschrijdende e-commerce? De Europese Commissie heeft voorstellen gepresenteerd om de huidige btw-regels die van toepassing zijn op de online verkoop van goederen en diensten te vereenvoudigen in de periode 2018 – 2021. De...

MIA/VAMIL Milieulijst 2017 gepubliceerd

Ondernemers die investeren in elektrische bussen, duurzame gebouwen of het efficiënter omgaan met grondstoffen kunnen in 2017 rekenen op fiscaal voordeel via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Voor het jaar...

Eerste Kamer stemt in met Belastingplan 2017

Op 20 december 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2017. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari 2017. In het eindejaar bericht van het ministerie van Financiën staan de belangrijkste (cijfermatige) wijzigingen in de...

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) 2017

De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) startte in 2016 en loopt tot eind dit jaar. Vanaf 2 januari 2017 gaat de ISDE weer open en zijn er nieuwe voorwaarden. De subsidie geldt voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels....

Hoge Raad: overdrachtsbelasting aankoop grond voor woningbouw is 6%

Het hof bevestigt de uitspraak van de rechtbank dat voor de aankoop van grond voor woningbouw 6% overdrachtsbelasting is verschuldigd en niet het 2%-tarief voor woningen. Dat de grond daadwerkelijk voor woningbouw is gebruikt acht de rechtbank niet relevant omdat het...

Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) per 1 januari 2017

Verrekeningen en inhoudingen op het minimumloon zijn per 1 januari 2017 niet meer toegestaan. Dan treedt de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) in werking. Op dit verbod gelden wel uitzonderingen. Inhoudingen voor huisvesting en zorgverzekeringskosten zijn nog wel...

Belastingplan 2017 – BTW op onbetaald gebleven facturen

Als duidelijk is dat een factuur geheel of gedeeltelijk niet meer wordt betaald, treden er twee gevolgen op: De leverancier kan de hierover reeds afgedragen btw terugvragen bij de Belastingdienst (middels afzonderlijk verzoek); De afnemer moet de afgetrokken btw...